Портфолио

 Training Lab проведе обучение с екипа на ОДЗ „Елица“- гр. Сливен на тема: „Работа с хиперактивни деца“ 

         

Ефективният еднодневен тренинг бе проведен в детската градина на 13 декември 2014 г. На него бяха обсъждани хиперактивността при децата, основните признаци, по които да бъде разпознавана. Пред преподавателите бе поставен за обсъждане и казус за хиперактивно 6 годишно момче, чрез които те надградиха умения за по-ефективна комуникация и извлякоха редица варианти за подход при работа си с хиперактивни деца.

  Наборът им от практически техники за работа с децата беше обогатен с ефективни техники и игри, с които да могат да предизвикат промени и преминаване в нови, желани състояния на техните възпитаници. 


          

Training Lab проведе обучение с екипа на ЦДГ 106 „Княгия Мария Луиза“, гр. София на тема: „Същност на позитивното родителство“

         

На ефективният двудневен тренинг бяха обсъждани аспектите на позитивното родителство и неговото реално осъществяване в забързания начин на живот на хората.

 

Участниците имаха възможността да усвоят нови ефективни техники и умения, забавлявайки се и зареждайки се с оптимизъм и енергия за ползотворна работа.

Тrainig Lab проведе тренинг с Основно училище "Св. Паисий Хилендарски" – с. Стоил Войводана тема: Интерактивна бяла дъска.

Преподавателският колектив усвои основни познания и умения по следните подтеми: 

  • Интерактивната дъска в учебния процес. Основни параметри и възможности за използването й. 
  • Инсталиране на софтуера. Настройки и калибриране на дъската.
  • Основни менюта и режими на работа на софтуера
  • Инструменти за работа в интерактивен режим. 
  • Създаване и редактиране на учебно съдържание. 
  • Използване на галерията с образци.

Пред тях бяха демонстирани и възможностите за внедряването и използването на уеб-базирани приложения в учебния процес. Основната цел на тренинга бе учителите да усвоят техники и методи за  ангажиране на  вниманието на  ученици в по-активното усвояване на преподавания материал, посредством внедряването на интерактивната бяла дъска.

 

Тrainig Lab проведе обучение с ПГСАГ “Лубор Байер“, гр. Стара Загорана тема: Общоевропейските ценности и формиране на културните нагласи в училище.

 В продължение на един ден участниците имаха възможността да усвоят нови знания за общоевропейските ценности и методи за формиране на културни нагласи в училище, които бяха затвърдени чрез посещение на Александровската гробница, община Хасково.

Тrainig Lab проведе тренинг с І ОУ „Георги Бакалов“, гр. Стара Загора на тема: Стрес и мотивация.

 В продължение на един ден участниците имаха възможността да усвоят някои ефективни техники за управление на стреса, управление на мотивацията, умения за комуникация и за работа в екип, забавлявайки се и зареждайки се с оптимизъм и енергия за ползотворна работа.

          СОУ „Васил Левски”, гр. Гълъбово


          Проведено е три дневнo тренинг-обучение на теми:
•    Портфолио
          Целта на изготвяне на педагогическото портфолио е не само съобразяване с изискванията на МОМН за учебната 2012 -2013 г, но и преподавателският екип да изготви своето портфолиото.
•    Изготвяне на Портфолио на училището
•    Подготовка и изработване на учителското портфолио
•    Подготовка за изработване на ученическо портфолио.

•    Мениджмънт на взаимоотношенията в класа
Чрез тренинга педагозите усвоиха методите за управлението на класа, ориентирани към дългосрочни ефективни решения на проблемите.
•    Психология на взаимоотношенията учител – ученик
Иновативните тенденции между отношенията учител-ученик, начини за реализиране на т. Нар. „педагогика на сътрудничеството”, преодоляване на бариерата пред ефективна обратна връзка
•    Повишаване мотивацията за учене на учениците
•    Управление на гнева
Практически умения как да се използва енергията на гнева в положетелна насока, изразяване на гнева без нежелани последици
•    Работа с деца с агресивно поведение
Тренингът имаше за цел учителите да се запознаят с моделите на агресивно поведение, формите на агресия и принципни насоки за работа с деца с агресивно поведение.


         Екипът е придобил умения за по-ефективна комуникация и работа с учениците. Учителите са получили базисни познания за изготвяне на учителско и ученическо портфолио.

        Педагогическият персонал на ЦДГ „Ян Бибиян”, гр. Стара Загора придоби нови знания и умения на тема „Консултиране”. След тренинга учителите прилагат ефективно консултативен процес на индивидуално и групово ниво. Бяха разиграни тематични ролеви игри, в които педагозите се включиха с голямо желание и ентусиазъм.

        Беше им предоставена възможност за запознаване и практикуване на отделните етапи на иновационния консултативен професионално-педагогически процес. Наборът им от практически техники за работа с децата беше обогатен с ефективни техники, с които да могат да предизвикат промени и преминаване в нови, желани състояния на техните възпитаници.

 

          Тренинг на тема „Техники за справяне със стреса”


         На 21.11.2012 г., сряда, от 9.00 ч. до 13.00 ч., в зала № 210 на РИО – Сливен, се проведе тренинг с участието на г-жа Бисерка Василева – началник, експерти и служители от Регионален инспекторат по образованието – Сливен. В обучението се включиха началникът и старши експертът по чуждоезиково обучение от РИО – Разград.

         Тренингът на тема „Техники за справяне със стреса” беше проведен от треньори от „Training Lab”, Стара Загора. В продължение на няколко часа участниците имаха възможността да усвоят някои ефективни техники за управление на стреса, умения за  комуникация и за работа в екип, забавлявайки се и зареждайки се с оптимизъм и енергия за ползотворна работа.


       
          Training Lab Проведе тренинг – семинар с целият педагогически колектив на СОУ „Гео Милев” гр. Раднево. Преподавателите изявиха желание да бъдат разделени на две групи като едната група пожела двудневният тренинг да бъде проведен в залата на училището, а с другата гупа двудневният тренингът да бъде изнесен в гр. Трявна.


         Макар колективът да бе разделен на две групи, преподавателите усвоиха нови знания и умения върху две теми:
Видове тестове и начини за тяхното изготвяне. Оценяване на тестове.
         Вниманието на учителите бе насочено върху видовете тестове и критериите за тяхното изготвяне. Оценяването им и формулите спомагащи за извеждане на цифровото изражение на знанията на учениците.

         Портфолио
         Целта на изготвяне на педагогическото портфолио е не само съобразяване с изискванията на МОМН за учебната 2012 -2013 г, но и преподавателският екип да изготви своето портфолиото.
•    Изготвяне на Портфолио на училището
•    Подготовка и изработване на учителското портфолио
•    Подготовка за изработване на ученическо портфолио.


 

Training Lab проведе тренинг-семинара за придобиване на  базисни познания по Corel Drow i Adobe Photo Shop в II ОУ „Паисий Хилендарски”, гр. Раднево.

  

          Ефективният двудневен тренинг с обща продължителност 12 часа бе проведен в компютърния кабинет на училището.
          Преподавателите, включили се в съботно-неделният курс, получиха нови знания като теория по Corel Drow 2 часа и Adobe Photo Shop 2 часа.

            Придобитите нови умения бяха затвърдени с 8 часа практически занятия.

Страници