Бизнес симулации

Едно от най – често разпространените определения на термина „БИЗНЕС СИМУЛАЦИЯ” гласи, че тя е съвкупност от многократни изследвания на различни вероятни решения на определен казус, чрез психологически, логически или математически модели.

Всяка симулация имитира нещо реално, но не е реална сама по себе си и може да се променя от изпълнителя на симулацията. Симулационната игра провокира търсенето на решения, на начини да се работи по - ефективно, с цел да се постигнат по – добри резултати. Участието в бизнес симулации е удоволствие и незабравимо изживяване за всички участници.

Бизнес симулациите се създават в зависимост от индивидуалните нужди и потребности на съответната организация, както и от спецификите на целевата група, която се придвижда да вземе участие.